خط مشی شرکت تولید قطعات خاور

 

 

شرکت تولید قطعات خاور ضمن بکارگیری تجهیزات و زیرساخت لازم در زمینه طراحی، تولید و تامین انواع گاردان خودروهای سبک ،سنگین و صنعتی و همچنین تولید و تامین مجموعه فرمان خودروهای سنگین، در ایران فعالیت می کند .این شرکت با توسعه سیستمهای مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردهای ISO 9001:2015وIATF16949:2016و الزامات مشتریان،تعهد خود را بهاستقراررویکردهای ذیل اعلام می دارد:الف: هدفمند نمودن کلیه فعالیتهای شرکت درچهارچوب اهداف و برنامه های استراتژیک.ب: استقرار رویکرد فرآیندی همراه با نگرش مبتنی بر ریسک در تمامی فرآیندهای سازمانی جهت دستیابی به اهداف ذیل : 1. توجه به انتظارات جامعه و تلاش برای بهینه سازی مصرف انرژی ،کنترل و پیشگیری از آلودگی و مصدومیت. 2. توجه به انتظارات سهامداران از طریق حفظ و گسترش سهم خود در بازار داخلی و نفوذ در بازارهای خارجی همراه با سودآوری. 3. تمرکز بر مشتری بعنوان یکی از ذینفعان اصلی با هدف افزایش رضایت مندی و وفاداری آنان به شرکت از طریق بهبود کیفیت محصولات تولیدی و خدمات مرتبط. 4. ارتقاء توانمندیهای شرکت از طریق تعالی نیروی انسانی و جلب رضایت آنان بعنوان ارزشمند ترین سرمایه های شرکت. 5. ارتقاءو توسعه کمی و کیفی تامین کنندگان از طریق تعاملات و همکاریهای متقابل . ج:پایبندی به مسئولیتهای سازمانی با ایمان به : 1. انجام کسب و کار با التزام به سیاست ضد رشوه خواری در تمامی سطوح و رده های کاری. 2. رعایت کدهای رفتاری همچون احترام متقابل،مسئولیت پذیری، صداقت و شفافیت، نظم وآراستگی، وقت شناسی. 3. ترویج فرهنگ افشاگری برای موارد غیراخلاقی و فساد مالی، با تعهد شرکت به حفظ امنیت شغلی و روانی کارکنان. د:حفظ و نگهداری سوابق مورد نیاز در چارچوب الزامات قانونی، مشتری و سازمانی با رعایت: 1. اطمینان از تعیین مدت زمان نگهداری سوابق. 2. بروز بودن و در دسترس بودن سوابق برای افراد مجاز. 3. محافظت از اطلاعات شرکت، مشتریان و تامین کنندگان در برابر دسترسی های غیرمجاز. اینجانب بعنوان مقام ارشد سیاستگذار و اجرایی شرکت ،به نیابت از تمامی کارکنان، مراتب تعهد خود را به بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت اعلام و تمامی همکارانم را به تلاش مجدانه در این خصوص دعوت می نمایم.