خط مشی شرکت تولید قطعات خاور

شرکت تولید قطعات خاور ضمن بکارگیری تجهیزات و زیرساخت لازم در زمینه طراحی، تولید و تامین انواع گاردان خودروهای سبک ،سنگین و صنعتی و همچنین تولید و تامین مجموعه فرمان(تا قبل از جعبه فرمان) خودروهای سنگین، در ایران فعالیت می کند .این شرکت با توسعه سیستمهای مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردهای ISO 9001:2015 و IATF16949:2016 و الزامات مشتریان، تعهد خود را به استقراررویکردهای ذیل اعلام می دارد:

الف: هدفمند نمودن کلیه فعالیتهای شرکت درچهارچوب اهداف و برنامه های استراتژیک.

ب: استقرار رویکرد فرآیندی همراه با نگرش مبتنی بر ریسک در تمامی فرآیندهای سازمانی جهت دستیابی به اهداف ذیل :

1-توجه به انتظارات جامعه و تلاش برای بهینه سازی مصرف انرژی ،کنترل و پیشگیری از آلودگی و مصدومیت.

2-توجه به انتظارات سهامداران از طریق حفظ و گسترش سهم خود در بازار داخلی و نفوذ در بازارهای خارجی همراه با سودآوری.

3-تمرکز بر مشتری بعنوان یکی از ذینفعان اصلی با هدف افزایش رضایت مندی و وفاداری آنان به شرکت از طریق بهبود کیفیت محصولات تولیدی و خدمات مرتبط.

4-ارتقاء توانمندیهای شرکت از طریق تعالی نیروی انسانی و جلب رضایت آنان بعنوان ارزشمند ترین سرمایه های شرکت.

5-ارتقاءو توسعه کمی و کیفی تامین کنندگان از طریق تعاملات و همکاریهای متقابل .

ج: پایبندی به مسئولیتهای سازمانی با ایمان به :

1-انجام کسب و کار با التزام به سیاست ضد رشوه خواری در تمامی سطوح و رده های کاری.

2-رعایت کدهای رفتاری همچون احترام متقابل،مسئولیت پذیری، صداقت و شفافیت، نظم وآراستگی، وقت شناسی.

3-ترویج فرهنگ افشاگری برای موارد غیراخلاقی و فساد مالی، با تعهد شرکت به حفظ امنیت شغلی و روانی کارکنان.

د: حفظ و نگهداری سوابق مورد نیاز در چارچوب الزامات قانونی، مشتری و سازمانی با رعایت:

1-اطمینان از تعیین مدت زمان نگهداری سوابق.

2-بروز بودن و در دسترس بودن سوابق برای افراد مجاز.

3-محافظت از اطلاعات شرکت، مشتریان و تامین کنندگان در برابر دسترسی های غیرمجاز.

اینجانب بعنوان مقام ارشد سیاستگذار و اجرایی شرکت ،به نیابت از تمامی کارکنان، مراتب تعهد خود را به بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت اعلام و تمامی همکارانم را به تلاش مجدانه در این خصوص دعوت می نمایم.

داود کاوه

 مدیر عامل