درباره ما

شرکت تولیدقطعات خاوردراسفندماه سال 1375باهدف تولیدانواع گاردان وسایرقطعات موردنیازصنایع خودروسازی وصنایع مرتبط تاسیس درنیمه اول سال 1376به مرحله بهره برداری رسید.کلیه سهام این شرکت متعلق به گروه صنعتی ایران خودرو دیزل میباشد.انتقال دانش فنی مونتاژگاردان ازشرکت GWB آلمان بعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده گاردان باهدف دستیابی به استانداردهای موردقبول بین المللی درسال 1376صورت پذیرفت و متعاقبا طراحی وساخت ونصب عمده ماشین آلات وتجهیزات موردنیازحطوط مونتاژ در دستور کار شرکت قرار گرفت. درسال 1378دانش فنی ساخت قطعات گاردان های سنگین نیزازشرکت مذکورانتقال وکلیه ماشین آلات موردنیاز، متشکل ازمجموعه ای ازانواع ماشین آلات وتجهیزات چندمنظوره وخاص که عمدتابصورت CNCومطابق آخرین فن آوری روز اروپا میباشد خریداری ونصب گردید.این شرکت با دراختیارداشتن خطوط تولیدانواع گاردانهای خودرهای سبک ونیمه سنگین سنگین اقدام به تامین گاردانهای موردنیازعمده خودروسازان داخلی نظیرشرکتهای ایران خودرودیزل، گروه صنعتی ایران خودرو، بهمن دیزل و همچنین تراکتورسازی و سایر مراکزصنعتی نیازمند به گاردان، باکیفیت بالا نموده است.همچنین این شرکت تامین کننده مجموعه فرمانهای کامیونهای WH برای شرکت ایران خودرودیزل میباشد .همگام با توسعه زیرساختهای شرکت سیستم های مدیریتی براساس استانداردهای معتبربین المللی وداخلی ازسال1379پیاده سازی ودرادامه توسعه قابل توجهی داشته است.استقرارسیستمهای مدیریت کیفیت مبتنی برآخرین ویرایشهای استانداردهای IATF 16949:2016 و ISO 9001:2015بهمراه الزامات خاص مشتریان عمده شرکت از جمله دستاوردهای مهم شرکت دراین زمینه بوده است. همچنین استقرارمدل تعالی منابع انسانی گروه صنعتی ایران خودرو بعنوان یک رویکردجامع دربهبود و تعالی منابع انسانی شرکت دردست اقدام میباشد.