حضور آقای دباغ ریاست محترم امور شعب بانک صادرات خراسان رضوی

حضور آقای دباغ ریاست محترم امور شعب بانک صادرات خراسان رضوی

جناب آقای دباغ ریاست محترم امور کل شعب بانک صادرات خراسان رضوی به همراهی آقای مجتهدی و هیات همراه در مورخه چهار شنبه 19 اردیبشهت 1403 در شرکت تولید قطعات خاور حضور یافته و طی جلسه ای کاری و دوستانه با مدیر عامل شرکت جناب آقای دکتر کاوه و  آقای مهندس صبوری شرق عضو هیات مدیره و آقای جلالی ریاست محترم مدیریت مالی شرکت در موضوعات مالی و همکاری دو طرف شرکت کردند .

فایل های پیوست