حضور کارشناسان بانک صادرات در شرکت تولید قطعات خاور

حضور کارشناسان بانک صادرات در شرکت تولید قطعات خاور

آقایان جلالی به همراهی آقای باقری از کارشناشان ارشد بانک صادرات مشهد روز شنبه اول اردیبهشت ماه سال 1403 در محل شرکت تولید قطعات خاور حضور به هم رسانده و در جلسه ای با آقایان دکتر کاوه مدیریت محترم عامل و آقای مهندس صبوری شرق نائب رئیس محترم  هیات مدیره با موضوعات مالی در رستای تولید به بحث و هم اندیشی پرداختند .

 

فایل های پیوست