مراسم رونمایی از لباس تیم فوتسال

مراسم رونمایی از لباس تیم فوتسال
مراسم رونمایی از لباس تیم فوتسال شرکت تولید قطعات خاوربا حضور مدیرعامل محترم جناب آقای دکترکاوه وعضو هیات مدیره جناب آقای میراب در محل شرکت برگزارگردید.

فایل های پیوست

رونمایی