حضورتیم فوتسال شرکت تولید قطعات خاور در مسابقات جام فجر

حضورتیم فوتسال شرکت تولید قطعات خاور در مسابقات  جام فجر

تیم فوتسال شرکت تولید قطعات خاور در مسابقات فوتسال جام فجر ویژه کارکنان شرکت های تابعه گروه صنعتی ایران خودرو خراسان حضور یافت

فایل های پیوست