خط مشی

شرکت تولید قطعات خاور ضمن بکارگیری تجهیزات و زیرساخت لازم در زمینه طراحی، تولید و تامین انواع گاردان خودروهای سبک ،سنگین و صنعتی و همچنین تولید و تامین مجموعه فرمان(*) خودروهای سنگین، در ایران فعالیت می کند .این شرکت با توسعه سیستمهای مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردهای ISO 9001:2015وIATF16949:2016و الزامات مشتریان،تعهد خود را بهاستقراررویکردهای ذیل اعلام می دارد: الف: هدفمند نمودن کلیه فعالیتهای شرکت درچهارچوب اهداف و برنامه های استراتژیک. ب: استقرار رویکرد فرآیندی همراه با نگرش مبتنی بر ریسک در تمامی فرآیندهای سازمانی جهت دستیابی به اهداف ذیل : 1. توجه به انتظارات جامعه و تلاش برای بهینه سازی مصرف انرژی ،کنترل و پیشگیری از آلودگی و مصدومیت. 2. توجه به انتظارات سهامداران از طریق حفظ و گسترش سهم خود در بازار داخلی و نفوذ در بازارهای خارجی همراه با سودآوری. 3. تمرکز بر مشتری بعنوان یکی از ذینفعان اصلی با هدف افزایش رضایت مندی و وفاداری آنان به شرکت از طریق بهبود کیفیت محصولات تولیدی و خدمات مرتبط. 4. ارتقاء توانمندیهای شرکت از طریق تعالی نیروی انسانی و جلب رضایت آنان بعنوان ارزشمند ترین سرمایه های شرکت. 5. ارتقاءو توسعه کمی و کیفی تامین کنندگان از طریق تعاملات و همکاریهای متقابل . ج:پایبندی به مسئولیتهای سازمانی با ایمان به : 1. انجام کسب و کار با التزام به سیاست ضد رشوه خواری در تمامی سطوح و رده های کاری. 2. رعایت کدهای رفتاری همچون احترام متقابل،مسئولیت پذیری، صداقت و شفافیت، نظم وآراستگی، وقت شناسی. 3. ترویج فرهنگ افشاگری برای موارد غیراخلاقی و فساد مالی، با تعهد شرکت به حفظ امنیت شغلی و روانی کارکنان. د:حفظ و نگهداری سوابق مورد نیاز در چارچوب الزامات قانونی، مشتری و سازمانی با رعایت: 1. اطمینان از تعیین مدت زمان نگهداری سوابق. 2. بروز بودن و در دسترس بودن سوابق برای افراد مجاز. 3. محافظت از اطلاعات شرکت، مشتریان و تامین کنندگان در برابر دسترسی های غیرمجاز. اینجانب بعنوان مقام ارشد سیاستگذار و اجرایی شرکت ،به نیابت از تمامی کارکنان، مراتب تعهد خود را به بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت اعلام و تمامی همکارانم را به تلاش مجدانه در این خصوص دعوت می نمایم.

هیئت مدیره

آقای دکتر محمودمقدم

مدیرعامل شرکت تولیدقطعات خاور

آقای مهندس ساحل ساسانی

رییس هیئت مدیره شرکت تولیدقطعات خاور

آقای مهندس محمودمیراب

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدقطعات خاور

تاریخچه

شرکت تولیدقطعات خاوردراسفندماه سال 1375باهدف تولیدانواع گاردان وسایرقطعات موردنیازصنایع خودروسازی وصنایع مرتبط تاسیس درنیمه اول سال 1376به مرحله بهره برداری رسید.کلیه سهاماین شرکت متعلق به گروه صنعتی ایران خودرو دیزل میباشد.انتقال دانش فنی مونتاژگاردان ازشرکتSGWBآلمان بعنوان یکی ازبزرگترین شرکت تولید کننده گاردان باهدف دستیابی به استانداردهای موردقبول بین المللی درسال 1376صورت پذیرفت.متعاقبا طراحی وساخت ونصب عمده ماشین آلات وتجهیزات موردنیازحطوط مونتاژانجام شد.درسال 1378دانش فنی ساخت قطعات گاردان های سنگین نیزازشرکت مذکورانتقال وکلیه ماشن آلات موردنیازخریداری ونصب گردید.این شرکت با دراختیارداشتن خطوط تولیدانواع گاردانهای خودرهای سبک ونیمه سنگین سنگیناقدام به تامین گاردانهای موردنیازعمده خودروسازان داخلی نظیرشرکتهای ایران خودرودیزل وکاوه خودرووسایپادیزل وشهاب خودرووتراکتورسازی وبهمن دیزل وسازه گسترسایپا وایران خودروومرتب خودرووبهمن موتورومراکزصنعتی باکیفیت بالا نموده است.همچنین این شرکت تامین کننده مجموعه فرمانهای کامیونهای whایران خودرودیزل میباشد.خط ماشینکاری قطعات گاردان متشکل ازمجموعه ای ازانواع ماشین آلات وتجهیزات چندمنظوره وخاص بوده که عمدتابصورت CNCومطابق آخرین فن آوری روز اروپامیباشد.همگام با توسعه زیرساختهای شرکت سیستم های مدیریتی براساس استانداردهای معتبربین المللی وداخلی ازسال1379پیاده سازی ودرادامه رشد قابل توجهی داشت.استقرارسیستمهای مدیریت کیفیت مبتنی برآخرین ویرایشهای استانداردهای ISO9001,ISO/TSگریدBشرکت ساپکوازجمله دستاوردهای بسیارمهم شرکتدراین زمینه میباشد.همچنین استقرارمدل تعالی سازمانی ایران خودرو بعنوان یک رویکردجامع دربهبودسیستم های مدیریتی دردست اقدام میباشدکه درنیمه اول سال 1387شرکت موفق به اخذ تقدیرنامه گردید.